BURSİYER KABUL BEYANI

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın vermiş olduğu bursu almaya hak kazanan bir öğrenci olarak; Web sitesinde yayınlanan Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetmeliği (https://www.bkv.org.tr/tr/burs_yonetmeligi-23/) ve başvuru koşullarında (https://www.bkv.org.tr/tr/basvuru_bilgileri-24/ ) yer alan burs koşullarını okudum ve bursumun devam edebilmesi için burada yer alan koşulların tamamını kabul ediyorum.

Borusan Kocabıyık Vakfı bursiyeri olarak, ilgili yönetmeliğe ve başvuru şartlarına uygun davranacağımı, bursumun devam edebilmesi için bilgilerimi eksiksiz bir biçimde ve zamanında yetkili kişilere ulaştıracağımı, beyan ve kabul ederim.

  • Kümülatif not ortalamamın ve/veya genel not ortalamamın (GPA) 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65’in altında kalması durumunda bursun kesileceğini,

  • Öğretim kurumunca başarılı sayıldığım ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazandığım taktirde bursumun ertesi yıl devam edeceğini, hazırlık sınıfında eğitim görmem halinde; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğimi belgelendirmem gerektiğini,

  • İletişim bilgilerimin değişmesi halinde (cep telefonu ve e-posta adresi), öğrenimimle ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurtdışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her türlü değişiklik için işlerlik kazandığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı’na yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğumu,

  • Borusan Kocabıyık Vakfı burs aldığım süre içerisinde Vakıf dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar ve Borusan Kocabıyık Vakfı’nın her yıl belirleyeceği azami aylık (2022- 2023 yılı için 750 TL)tutarı geçmemek kaydıyla verilen belediye ve mezunlar derneği vb. destek bursları hariç), hiçbir resmi ya da özel kurum veya kuruluştan başkaca burs almayacağımı,

  • Hep1İz Destek Programı kapsamında gönüllülük esasıyla almak istediğim hizmetlerin gereğini yerine getireceğimi,

  • Yıl içerisinde Hep1İz Destek program kapsamında aldığım bir hizmeti tamamlamazsam aynı yıl içerisinde yeniden o hizmeti alamayacağımı ve takip eden yeni eğitim- öğretim yılında bir defaya mahsus olarak bu hizmeti yeniden talep edebileceğimi,

  • Hazırlık sınıfından itibaren tüm dönemleri gösteren not dökümü belgelerini (transkript) açıklanan terminler doğrultusunda Vakfa ulaştırmakla yükümlü ve belgelerinin Borusan Kocabıyık Vakfı’na ulaştırılmasından sorumlu olduğumu, ayrıca not dökümü belgemin Borusan Kocabıyık Vakfı’na ulaşmaması durumunda bursumun askıya alınacağını,

  • Borusan Kocabıyık Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bursiyerlerin gelişimine yönelik çeşitli sosyal etkinliklere ve aktivitelere katılmaya azami gayret gösteceğimi,

  • Burs aldığım süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da Borusan Kocabıyık Vakfı ailesinin bir ferdi olarak Vakıf ile bağlarımı koparmamayı (Örneğin: Borusan Kocabıyık Vakfı Alümni Linkedln grubuna katılmayı) ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, işyeri bilgi değişikliklerini zamanında Borusan Kocabıyık Vakfı’na bildirmeyi.