Annemin İşi Benim Geleceğim

PROJE HAKKINDA
Borusan olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile sanayide kadın istihdamının arttırılmasını ve kadının güçlendirilmesini desteklemek üzere “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesini hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açıyoruz. Borusan Neşe Fabrikaları, çocuk bakımı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kadınların hayatını kolaylaştıracak.

ÇIKIŞ NOKTASI
Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasında sanayi sektörünün hızlı gelişiminin önemli bir payı var. Sanayinin gelişimindeki en kritik konulardan biri kadın istihdamının düşük olması. Türkiye %24 seviyesindeki kadın istihdam oranı ile Avrupa ülkeleri arasında kadınların en az istihdam edildiği ülkelerden biri. Kadınların sanayii sektöründe istihdam edilme oranı ise %15,2.

Kadın istihdamı konusunda, toplum olarak daha atmamız gereken çok adım var. Dünya Ekonomik Forumu'nun, 2012 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, ekonomik yaşama katılımda cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ülkemiz 135 ülke arasında 129'uncu sırada. TÜİK verilerine göre ise kadınların işgücüne katılım oranı son 20 yılda yüzde 34’ten yüzde 28’e düştü. Kadın istihdamını azaltan faktörlere baktığımızda çocuk bakımının en önemli nedenlerden biri olduğunu gözlemliyoruz.

İşgücüne katılmayan 100 kadından 61,2’si işgücüne katılmama nedeni olarak "ev kadını" olmalarını gösteriyor. Aynı araştırmaya göre ise, çocuklarına bakım hizmeti verilmesi durumunda çalışmak isteyecek kadınların oranı yüzde 80 olarak ortaya çıkıyor.

Kadınlar çalışma kararı alırken evde çocuklarının kimler tarafından bakılacağını göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Çocuk bakımının kurumsallaşmasındaki yetersizlik ve uygun çocuk bakım tesislerinin eksikliği kadınların çalışma yaşamlarını doğrudan etkiliyor. “Annemin İşi Benim Geleceğim” kadınların istihdam edilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakımı konusuna odaklanarak kadınlara iş gücüne katılımları için destek vermeyi amaçlıyor.

AMAÇ
“Annemin İşi Benim Geleceğim” sanayide daha fazla kadının iş yaşamına kazandırılarak kadının,ailenin ve ülke ekonomisinin güçlenmesine zemin hazırlıyor.
OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile;

  • Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkan tanınması,
  • Kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması,
  • Sanayide kadın istihdamının artırılması,
  • Okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak bir eğitim ortamı sağlanması

hedefleniyor.

“Annemin İşi Benim Geleceğim” ile kadınlara sağlanacak destekle özellikle Anadolu’daki iş dünyasında kadın istihdamı daha da artacak. Kadınlar gönül rahatlığıyla çalışırken, çocuklarına Borusan Neşe Fabrikaları’nda neşeli, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlanacak.

KAPSAM
“Annemin İşi Benim Geleceğim” kapsamında 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde 0-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek Borusan Neşe Fabrikaları kurulacak.

2013 – 2017 yılları arasında devam edecek “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi kapsamında ilk Borusan Neşe Fabrikası'nın Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde açıldı.
Borusan Neşe Fabrikaları’nın ikincisi Eylül ayında Afyonkarahisar’da hizmete girecek.
Öte yandan Borusan, Mayıs ayında yaşanan Soma maden kazası nedeniyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak olan Borusan Neşe Fabrikası çalışmalarına bu yıl içinde başlama kararı aldı. Bu kreşte, kazadan etkilenen ailelerin çocuklarına öncelik verilecek ve Borusan tarafından eğitim bursu sağlanacak. Malatya, Şanlıurfa, Çorum, Karaman, Ordu-Fatsa, Mardin ve Diyarbakır OSB’lerde kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile de proje tamamlanacak.
Borusan Neşe Fabrikaları’nın mimari tasarımı Türkiye’nin dört bir yanından mimarların katılabileceği, jürisi akademisyen ve ünlü mimarlardan oluşan ulusal bir mimari proje yarışması ile belirlendi. 

“Annemin İşi Benim Geleceğim” projesinin gerçekleştirileceği illerde, paneller, seminerler ve atölye çalışmaları ile kamuoyunda kadın istihdamının artırılması ve kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi konusunda duyarlılığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.

Projeyle ilgili detaylı bilgi için www.anneminisi.org