Kampanyamızın Başvuru Süreci Sona Ermiştir

Sosyal fayda yaratmayı ilke edinen bir yaklaşımla, küresel salgın döneminde eğitim alanında ortaya çıkan zorluklar ve toplumsal dayanışma ihtiyacına “Uzaktan Eğitime Kimse Uzak Kalmasın” adlı kampanyamız ile katkıda bulunmayı hedefledik.

Ülkemizin 7 coğrafi bölgesine ve farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilerine yönelik olan bu kampanyayı, yine temelde maddi ihtiyacı olan başarılı öğrencileri desteklemek üzere gerçekleştirdik.

Yapılan başvurular, e-bursum sistemi üzerinden, ihtiyaç ve başarı kriterleri temel alınarak titizlikle değerlendirildi. Hanedeki toplam ve kişi başına düşen gelir seviyesi, cinsiyet çeşitliliği, bölgesel dağılım, farklı eğitim seviyelerini kapsama, engellilik, ebeveynlerin hayatta olma, istihdam durumları, eğitim gören kardeş sayısı gibi birçok kritere bakılarak oluşturulan bir sıralama dahilinde ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı.

Kampanya kapsamında, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine uygun şartlarda devam edebilmeleri için toplam 2500 tablet ve bilgisayar desteği sağladık.

Dağıtımı yapılan tablet ve bilgisayarlardan üniversite öğrencileri %41, ilköğretim ve lise öğrencileri %59 oranında pay aldılar. Toplam dağıtım içinde kız öğrencilerin payı ise %57 olarak gerçekleşirken, bölgesel dağılımlar hem değerlendirme kriterleri hem de başvuru seviyeleri ile tutarlı olacak şekilde ele alındı.

Borusan Kocabıyık Vakfı olarak, topluma gönül borcumuzu ödeme yaklaşımıyla, insan kaynağımızı ve maddi manevi tüm imkanlarımızı bu kampanya doğrultusunda kullanmak üzere var gücümüzle çalıştık. Öğrencilerimizin uygun donanımla eğitimlerine devam etmelerine ve başarılarına katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz.  (*)

Tüm başvuru sahiplerinin ilgi ve anlayışına içtenlikle teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla
Borusan Kocabıyık Vakfı

(*)Başvuru sonuçlarına e-bursum.com/borusan-basvuru-kontrol adresinden ulaşabilirsiniz.