BORUSAN HİKÂYE EVİ

Borusan Hikâye Evi, Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında yeşeren, renkli ve özgün bir eğitim modeli. Pilot bölgesi olan Beyoğlu’na bağlı ilkokullardaki öğrencileri kapsayan bu projede her ay düzenli olarak hafta sonu 8, hafta içi ise 4 okul-dışı eğitim atölyesi gerçekleştiriyoruz.

Eğitime ilk adımlarını atan 7-9 yaş arasındaki çocuklar, dışavurumcu oyun, plastik sanatlar, drama gibi disiplinlerarası yöntemlerde uzmanlaşmış eğitmenlerle birlikte Borusan Hikâye Evi’ne özel olarak hazırlanmış atölyelerde, duygularını ve düşüncelerini ifade etmeyi öğreniyor, özgüvenlerini geliştiriyorlar. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve okul dışı eğitimin önemini vurgulayan projede hikâye, kendimizi, başkalarını ve dünyayı anlamamızın bir yolu olarak kullanılıyor.

2022 Kasım’ın hayata geçirdiğimiz Borusan Hikâye Evi, ilk olarak öğretmenlere eğitim vermeye başladı. 2022 Kasım-2023 Mayıs ayları arasında, Beyoğlu’ndaki ilkokulların sınıf öğretmenlerine her ay iki oturum olmak üzere, çocuk edebiyatı ve duygular üzerine atölyeler gerçekleştirdik.

Projenin eğitmenleri arasında Beyoğlu’nda; hafta sonu atölyeleri sürekli eğitmeni Fatma Filiz Işık Bulut ve kolaylaştırıcı Meriç Su Özpoyraz’ın yanı sıra her ay farklı bir yöntemi uygulayan konuk eğitmenler bulunuyor. Bugüne kadar, Deniz Soruklu, Bahar Gürey, Başak Kaptan ile masal, jeux dramatique ve Bauhaus alanlarında çalışan çocuklar için tüm etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Borusan Hikâye Evi, Beyoğlu’nda bilim ve sanat atölyeleriyle önümüzdeki dönem de yoluna devam edecek.

2023 Ocak’ından itibaren Beyoğlu’ndaki çocuklarla buluşan Borusan Hikâye Evi, aynı yılın Mayıs’ında depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek vermek üzere bölgede aylık periyotlarda 50 atölye gerçekleştiriyor. Deniz Soruklu, Ezgi Keskin, Serdar Avcıoğlu, Derya Sağlam, Bahar Gürey ve Deniz Tunçel’den oluşan psikososyal destek ekibi eğitmenlerinin programlamaları ve eğitim içerikleri tamamen alana özgü olarak gerçekleşiyor.

Lokasyon, programlama, saha analizi ekiple birlikte Borusan Kocabıyık Vakfı'na özel olarak gerçekleşen bu çalışmalarda özgün modüllerin geliştirilmesiyle birlikte örnek bir afet psikososyal destek simülasyonu için de temel oluşturuluyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz atölyelerde, çocukların hayatla yeniden ilişkilenmesine ve iyi olma hallerine destek veriyor; henüz çalışma gerçekleşmemiş sahalarda atölyeler yapıyoruz. Borusan Hikâye Evi’nin bu bölgedeki çalışmalarının en az bir yıl sürmesi ve en az 20.000 katılım sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.

Borusan Hikâye Evi rezervasyon sayfasına gitmek için tıklayın.