Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No: 5 Sarıyer İstanbul

Phone: (0212) 705 87 00
Fax: (0212) 252 45 91

E-Mail: iletisim [at] bkv [dot] org [dot] tr